Refleksja na dziś

Niedziela 12 czerwca 2011

Czytania » Charyzmat

Pięćdziesiątnica. Apostołowie zaczęli mówić językami, a dokładniej: w językach ludzi, do których zostali posłani. Mogli głosić dzieła Boże w sposób zrozumiały. Tak, by nikt nie był wykluczony z tak banalnego powodu jak język.

Wieczernik, czterdzieści dni wcześniej. Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone. Duch Święty przynosi ludziom największą łaskę: przebaczenie.

Różne są dary łaski – mówi święty Paweł – zawsze jednak jest to dar posługiwania. Słowem. Przebaczeniem. Miłością. Dar Ducha Świętego dany człowiekowi nie jest tylko dla niego. Jest dla wspólnego dobra.

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha „Panem jest Jezus”. Wniosek: każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem. Wystarczy odkryć swój charyzmat.

Tylko… czy na pewno chcę go odkrywać? Za tą świadomością przyjdzie przecież kolejna: wezwanie do posługi. Nierzadko kłopotliwe…

Przeczytaj komentarze | 1 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

4 Estera 12.06.2011 10:14
„Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: «Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli»”.
Ez 37,1-14

Boże spraw, by ożyli, pokój niosący, napełnij ich odwagą i miłością , ku tym, co "pomarli"- zgubili ducha.

Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”.
”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego."

J 20,19–23

Boże , udzielaj nam Swego Życia,
które jest Twoją mocą w byciu tu, gdzie po ludzku byłoby niemożliwe.

Boże, bądź uwielbiony w każdym z nas,tak by "Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”.

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama