Refleksja na dziś

Sobota 16 lipca 2011

Czytania » Sługa

Słowa proroka Izajasza o Słudze Pańskim to słowa także o mnie. Ja również zostałam wybrana, umiłowana i Bóg ma we mnie upodobanie. On chce, podobnie jak uczynił to z ludem izraelskim, i mnie wyprowadzać z tego wszystkiego, co mnie zniewala, z każdego mojego grzechu i słabości. Jeżeli tylko zdecyduję się, jak Izraelici, zaufać Mu i oddać się bez zastrzeżeń w Jego ręce, uwolni mnie. Nieważne, jak długo tkwię w niewoli. Nieważne, jak mocne jest moje zniewolenie. On jest mocniejszy od wszystkiego. Jest Panem i wszystko jest Mu poddane, nad wszystkim ma władzę.
 
Ale ja mogę się Go lękać. Nie ufać temu, że On, wszechmocny i potężny, jest dobry i wspaniałomyślny. Mogę nie zaufać żadnemu ze znaków i cudów, które uczynił w moim życiu. Mogę odwrócić się od Niego i – jak faryzeusze - „zabijać” Go w mojej duszy. Mogę, jak Izraelici w późniejszej historii, zapominać o Jego cudach.
 
On „nie będzie się spierał ani krzyczał”, tylko cicho i pokornie będzie czekał na moją miłość i zaufanie. Aż tak bardzo mnie kocha, że zgadza się na odrzucenie licząc jedynie na to, że zacznę Go szukać, przymuszona chorobami. Nie tylko ciała, ale i duszy. A gdy zdecyduję się przyjść, wtedy mnie uleczy.
Przeczytaj komentarze | 4 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

3 natka 16.07.2011 19:34
"...czekał na akt rezygnacji i poddania po przegranej walce"? owszem, jeśli będzie to REZYGNACJA z pychy i wygodnictwa i PODDANIE swojego życia Jego woli po walce, którą PRZEGRYWA grzech i nasze małostkowe myślenie.
0 Awa 16.07.2011 18:31
......czekał na miłość i zaufanie?chyba konsekwencją powyższego komentarza to byłoby,,czekał na akt rezygnacji i poddania po przegranej walce"
0 Estera 16.07.2011 14:21

„Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.."

Mt 12,14-21

Wybrałeś Boże,Ojcze
Jak wielka jest Twoja miłość,która nie ustaje lecz tworzy i pozwala nam współtworzyć z Tobą.
Daj mi światło,
do życia w Twojej Prawdzie.
5 meggi 16.07.2011 10:21
On jest zawsze blisko mnie... i czeka ...mój najlepszy,kochający,najtroskliwszy,cierpliwy Tata...Czy ja o tym pamiętam?Czy chcę do Niego przyjść i rzucić się w ramiona,które gdy potrzebuje ukoją mój ból i cierpienie?Czy również dzielę się z Nim radościami?Przecież On zawsze czeka...

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama