Refleksja na dziś

Poniedziałek 28 listopada 2011

Czytania » Godzien - nie godzien

Dlaczego nie teraz? Dlaczego dopiero na końcu czasów? Przecież może sprawić, że naród przeciw narodowi nie podniesie miecza i nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chcę tymi pytaniami przyspieszyć dzień Pański? Nie, dnia Pańskiego nie przyspieszą pytania. Więc może pytam, bo pragnę raju tu i teraz bez tego, co na końcu będzie najważniejsze – spotkania twarzą w twarz. Daj pokój i bezpieczeństwo, ale nie wchodź pod mój dach i nie czekaj na mnie pod swoim.

Bo nie jestem godzien. Akt pokory setnika równie dobrze może być wymówką pyszałka. Albo zakrywającą lęk przed spotkaniem maską.

Powiedz tylko słowo i zanurz mnie w Twojej światłości. Bym przestał się bać życia z Tobą na wieki.

 

Rachunek sumienia

  1. Jak często modlę się o wiarę setnika?
  2. Czym tłumaczę swoją „niegodność”?
  3. Co zrobić, by opór przed wędrowaniem przemienić w radość wędrowania?

 

Budzik adwentowy

„Ewangelizacja zawiera więc głoszenie nadziei na spełnienie obietnic, danych od Boga przez Jezusa Chrystusa w nowym Przymierzu: głoszenie miłości Boga względem nas i naszej miłości ku Bogu; głoszenie miłości braterskiej względem wszystkich ludzi — to znaczy zdatności do dawania i przebaczania, do wyrzeczenia i troszczenia się o braci — co wypływając z miłości Bożej, stanowi centrum Ewangelii; głoszenie tajemnicy nieprawości oraz czynnego starania się o szlachetność” Paweł VI, Evangelii nuntiandi 28).

 

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski


 

Poniedziałek 1. tygodnia Adwentu

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama