Refleksja na dziś

Poniedziałek 26 lutego 2018

Czytania » Naśladowcy Boga

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Jako dzieci Najwyższego, którego Królestwo miłosierdzia Jezus zwiastuje przez swoje nauczanie i życie – prowadzeni prze Ducha Świętego – otrzymujemy wezwanie:

„Nie sądźcie” – bo Ojciec jest pełen miłości miłosiernej.
„Nie potępiajcie” – bo Ojciec okazuje nieskończoną dobroć.
„Odpuszczajcie” – bo Ojciec posiada niewyczerpaną hojność.

Z mojej relacji z Bogiem mam czerpać inspiracje i siłę, by być gotowym do służby bliźnim.

I rozpalać w sobie miłość, która pokona „egoistyczną gnuśność, jałowy pesymizm, pokusę izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światową, która skłania do zajmowania się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny (por. Evangelii gaudium 76-109).

FSP Sicom Misericordes sicut Pater!

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama