Refleksja na dziś

Wtorek 23 kwietnia 2019

Czytania » Rozpoznać Jezusa

”Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.” Dz 2

Piotr zapewnia Żydów, że mimo ukrzyżowania Jezusa i zaciągniętej na siebie winy, jaką niektórzy z nich ponieśli, mają szansę się nawrócić, zmienić swoje postępowanie. Sam, doświadczony niedawną zdradą Mistrza i Jego wybaczeniem, obdarzony Bożym Miłosierdziem, chce przekonać o niej innych. Określa warunki, jakie trzeba spełnić – ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów.

Ileż razy odnawiałam przyrzeczenia z chrztu świętego i obiecywałam Bogu nawrócenie, poprawę. Każdy sakrament pokuty niesie taką obietnicę. Dlaczego moje życie nadal nie jest odzwierciedleniem mojej wiary? Bo za mało we mnie tęsknoty za Bogiem i spotkaniem z Nim w wieczności. I mimo, iż Bóg woła mnie po imieniu każdego dnia, jak Marię Magdalenę, to nie rozpoznaję Go. Moje oczy wciąż bardziej wpatrzone są w doczesność, niż wieczność.

 

frgiovanni Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej - Pan zmartwychwstał!

 

 

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama