Refleksja na dziś

Sobota 27 kwietnia 2019

Czytania » Pomimo słabości

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Mk 16

Jezus ukazał się wpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to pogrążonym w smutku i płaczącym Apostołom, którzy byli zawsze blisko Niego. Oni jednak nie uwierzyli. Potem ukazał się uczniom, gdy szli do wsi. Oni czym prędzej wrócili, by oznajmić tę radosną wieść pozostałym. Lecz i im też nie chcieli uwierzyć. W końcu ukazał się samym Apostołom. Wyrzucał im brak wiary i upór, że nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli. Jednak nie zrezygnował z nich i dał im polecenie, by głosili Ewangelię i prawdę o Jego zmartwychwstaniu wszelkiemu stworzeniu.

Nikt z nas nie jest bez grzechu i nie zawsze jesteśmy dobrym przykładem dla innych. Jezus, pomimo to, i nam zleca, byśmy nie poddawali się i szli w miejsca naszej pracy, do naszych bliskich i znajomych, by głosić swoim życiem Ewangelię. Czy zauważam, jak Jezus bardzo mi zaufał? Jak realizuję to zadanie?

 

Muzyka Liturgiczna 6.”Idźcie na cały świat” S.Ziemiański SJ dyrygent - o.Dawid Kusz OP

 

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama