Refleksja na dziś

Czwartek 18 kwietnia 2019

Czytania » Odpowiedz!

Jesteśmy wdzięczni? Jesteśmy wdzięczni za Eucharystię, za to, co się dzisiaj stało? Za kapłanów? Za Bożą bliskość, która nie stroni od najprostszych posług, a wręcz szuka sposobów na służenie człowiekowi, na jego pomyślność? Pyta psalmista: „Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?”.

I od razu odpowiada: „Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”.

Rachunek sumienia

  • Moje bycie na Mszy: jest gorliwe? Świadome? Święte?
  • Czy Jezus, Jego troska o mnie, jest dla mnie każdorazowo punktem odniesienia?

Katarzyna Solecka

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama