Refleksja na dziś

Czwartek 16 maja 2019

Czytania » Dzięki krwi Baranka

A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa (Ap 12,11).

Zwycięski Baranek przez swoje zmartwychwstanie przynosi nam nowe życie. „W Jego ranach jest nasze zdrowie”, a z Jego krwi płynie moc uświęcania i zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i Szatanem. Patrząc więc oczyma wiary na dzieło Jezusa możemy zrozumieć, że Jego krew stanowi źródło zbawienia dla świata. „Bóg wybrał właśnie ten znak, ponieważ żaden inny w tak wymowny sposób nie wyraża najwyższej miłości życia ofiarowanego za innych” (papież Franciszek).

Zmartwychwstanie Chrystusa daje możliwość zwyciężania także Jego naśladowcom. I nie chodzi tylko o męczenników. Dokonuje się ono również w życiu tych, którzy pomimo ucisku i trudności są wierni swojej wierze i żyją zgodnie z nią. By jednak świadectwo naszej przynależności do Baranka było wiarygodne warto zwrócić uwagę na odwagę świadczenia o prawdzie. Jej przejawem będzie jasne mówienie o ważnych dla siebie rzeczach, obrona ludzkiego życia i ludzkiej godności, a także wrażliwość na zło wokół nas i różne formy ubóstwa. Chodzi więc o dostrzeżenie człowieka w jego „tu i teraz”. Ponadto, ważne w dzieleniu się Ewangelią jest używanie zrozumiałego języka, by przesłanie Dobrej Nowiny było czytelne i przez to pociągało innych do Jezusa, niezawodnego dawcy nadziei.

frgiovanni Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej - Hymn Wielkanocny.

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama