Refleksja na dziś

Sobota 18 maja 2019

Czytania » Autentycznie nie atrakcyjnie

Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca (J 14,9).

W codzienności spotykamy ludzi, którzy w atrakcyjny sposób próbują zachęcić nas do udziału w jakimś wydarzeniu, zakupie produktów, naśladowaniu określonych postaw. I to zwykle wystarcza. W odniesieniu do królestwa Bożego istotną sprawa jest autentyczność.

W słowach i czynach Jezusa możemy zobaczyć kochające Oblicze Ojca, który pragnie życia wiecznego dla wszystkich swoich dzieci. Dlatego Jezus zaprasza nas, abyśmy otwarli się na miłość Ojca. Warunkiem otwarcia się na Boga nie są spekulacje rozumowe. Drogą dotarcia do Boga jest wiara, jako osobowe spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Syna, który ukazuje miłosierne Oblicze Ojca.

Dzięki autentycznej wierze w życiu człowieka dokonują się wielkie dzieła Boże. Każdego z nas Bóg zaprasza do żywej wspólnoty ze Sobą „tu i teraz”. Ile czasu poświęcę w dniu dzisiejszym dla Boga? Czy chcę podążać za Synem, który prowadzi mnie do Ojca?

evangeliodelucas22 Taizé - The kingdom of God ( instrumental )

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama