Refleksja na dziś

Niedziela 12 maja 2019

Czytania » Dawca życia wiecznego

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne” (J 10,27-28a).

Przeciętny katolik zapytany, co znaczy „życie wieczne” pewnie by się mocno podrapał po głowie i zaczął coś mruczeć pod nosem… Bo nie jest prosto wyrazić słowami coś, co wymyka się ludzkiemu rozumowi, a może być natomiast rozpatrywane na płaszczyźnie wiary. Otwarcie się na Ewangelię, która stanowi nowość w stosunku do tradycji i pewników przeszłości, prowadzi do odnowionego świata, który zdąża ku wieczności, do „źródeł wód życia”.

Wierność Dobremu Pasterzowi już jest życiem wiecznym, chociaż uczeń znajduje się jeszcze w drodze do pełni szczęścia. Dobra Nowina jest zaproszeniem do włączania się w budowanie świata według wskazań Chrystusa. Motywacja do takiego działania to pewność, że Bóg jest towarzyszem naszej drogi i dzieli się swoim błogosławieństwem. Jego słowo daje moc, by odnawiać oblicze swoich serc, wspólnot i środowisk, w których żyjemy.

Prośmy Pana, „aby pozwolił nam odkryć swój plan miłości co do naszego życia i by dał nam odwagę, abyśmy podjęli ryzyko na drodze, którą On dla nas przygotował od zawsze” (papież Franciszek)

vin324pl Msza posłania 31-07-2016 ŚDM Brzegi - "Oto są baranki młode" w wykonaniu chóru

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama