Refleksja na dziś

Sobota 2 stycznia 2021

Czytania » Budować trwałe relacje

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu (1 J 2,28).

Budowanie relacji z Bogiem dokonuje się od najmłodszych lat – od znaku krzyża, modlitwy do Anioła Stróża, przez udział w życiu Kościoła, katechizację i rozwijanie łaski chrztu przez przyjmowanie kolejnych sakramentów. Ludzki nauczyciel – rodzice i katecheci nie są w stanie zrobić nic bez pomocy boskiego wsparcia Ducha Świętego.  

Trwać w Bogu to znaczy żyć systematycznie według Jego słowa, to przyjąć Jego prawdę. Nie wystarczą okazjonalne spotkania przy okazji uroczystości rodzinnych czy modlitwa w momentach naglącej potrzeby bądź odczuwania chwilowej potrzeby. Im głębsze relacje z Bogiem, tym bardziej zaczynamy rozumieć samych siebie, rzeczywistość świata wokół nas i stawać się użytecznymi w służbie wspólnoty Kościoła. 

Myśl papieża Franciszka

Jeśli chodzi o relacje wewnątrz wspólnoty, musimy być zawsze szczerzy, otwarci, wolni, nie lękliwi, leniwi czy obłudni. Trzeba być otwartym. Nie stać z boku i siać niezgodę, szemrać. Trzeba zrobić wszystko, by żyć jako szczerzy i odważni uczniowie w miłości i prawdzie. (…) Ten, kto plotkuje o innych, aby ich zniszczyć, jest jak terrorysta: niesie bombę, rzuca ją, niszczy, a potem spokojnie odchodzi. Nie. Otwarci, budujący, odważni w miłości (Przemówienie, Loppiano, 10.05.2018).

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama