Refleksja na dziś

Środa 6 stycznia 2021

Czytania » Szczęściarze

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.

Czy Izrael był szczęśliwszy od innych narodów? Po ludzku – nie. Był mały, niewiele znaczący. Nawet w czasach swojej świetności był potęgą tylko lokalną. A jednak miał coś, czego nie miały innego narody. Miał prawdziwego Boga.

Dziś... Cóż... Wielu ma niewiele, wielu nie ma nic, a nieliczni mają znacznie więcej, niż im potrzeba. Zazdrościć im? Można. Ale gdy sobie uświadomić, że mam Boga, że On jest moim Ojcem, że jest moim obrońcą, że moje jest życie wieczne... Mam znacznie więcej.

Bo w przeciwieństwie do tych, których wzrok nie sięga wyżej niż sprawy ziemskie, uczeń Chrystusa ma wieczne niebo.

Z nauczania Jana Pawła II

Człowiek nie jest absolutnym władcą i samowolnym sędzią rzeczy, a tym bardziej życia, ale jest „sługą planu ustalonego przez Stwórcę” –  i na tym polega jego niezrównana wielkość.Życie zostaje powierzone człowiekowi jako skarb, którego nie wolno mu roztrwonić i jako talent do wykorzystania. Człowiek musi się z niego rozliczyć przed swoim Panem (Evangelium vitae 52)

 

Reklama

Reklama