Refleksja na dziś

Czwartek 19 maja 2022

Czytania » Trwać w miłości Jezusa

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15, 11).

Droga codziennej wędrówki uczniów Jezusa realizuje się w optyce Ewangelii. Dobra Nowina wyznacza kierunek i cel drogi, którym jest pełne zjednoczenie z Bogiem w miłości. Na tym szlaku znajdujemy przykazania, które mają chronić wolność, otwierać oczy na dobro, piękno i prawdę. Istotą podążania za Panem jest kroczenie Jego śladami i wspólnota z Nim, którą budujemy przez wierność zobowiązaniom chrzcielnym. A wszystko zmierza do pełnej radości.

Jak w perspektywie codziennych niepokojów, konfliktów międzyludzkich, nawału dołujących informacji z najbliższego sąsiedztwa i świata trwać w miłości Jezusa? I jak odkrywać radość życia w świecie smutku, bólu, rozpaczliwie poszukującym oaz pokoju i nadziei? Odpowiedzią jest zawierzenie Ojcu, które dokonuje się przez Jezusa – jedynego Pośrednika.

Myśl św. Jana Pawła II

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka
(homilia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 17.08. 2002).
 
MichauB Siewcy Lednicy - Koronka do Miłosierdzia Bożego (1/2)

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama