Refleksja na dziś

Środa 18 maja 2022

Czytania » Przynieść owoc obfity

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity (J 15, 4a. 5b).

Kościół sukcesu czy Kościół świadectwa? Wciąż rodzi się w nas pokusa, aby przeciwstawiać sobie życie kontemplacyjne z imponującą działalnością misyjną czy charytatywną. Jedynym wzorem dla Kościoła jest Jezus, który odmładza jego oblicze bez pomocy makijażu czy liftingu. To On zaprasza do współpracy, której sprawdzianem są owoce Ducha Świętego świadczące o autentycznym kontakcie z Bogiem. A wśród nich: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22).

Aby przynosić obfite owoce trzeba wrócić do podstawowych wartości Ewangelii, jak miłość braterska, pokora czy prostota życia… I czerpanie ożywczych soków z modlitwy, czytania Pisma Świętego, osobistego kontaktu z Bogiem. A Jezus, widząc naszą dobrą wolę i konkretny wysiłek, będzie nas oczyszczał, odnawiał i udoskonalał.

Myśl św. Jana Pawła II

To Duch Święty, Pocieszyciel i Duch prawdy wprowadza nas na drogi Bożego miłosierdzia. Przekonując świat "o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie" (J 16, 8), równocześnie odsłania pełnię zbawienia w Chrystusie (homilia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 17.08. 2002).

sanderka1000 Pokój i dobro - Krzew winny

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama