Refleksja na dziś

Poniedziałek 25 marca 2019

Czytania » Na wzór Maryi

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

W Nazarecie dokonuje się wspaniała, a zarazem dramatyczna i pełna ekspresji scena powołania Maryi. Boże wezwanie zwykle jest dla człowieka zaskoczeniem, w tym wypadku nie było inaczej. Maryja zapytała, jak się to stanie. Nie jest to ucieczka od postawionego Jej zadania, ale roztropne poszukiwanie właściwej drogi. Bóg zapewnia Ją, że wszystko dokona się Jego mocą, przy udziale Ducha Świętego. Wtedy Maryja się zgadza.

Wpatrując się w Bożą i naszą Matkę możemy uczyć się pełnej ufności odpowiedzi Bogu na Jego wezwania: „niech mi się stanie według twego słowa”. Maryja uczy nas troski o życie, które stanowi Boży dar i zadanie. Stworzony na obraz i podobieństwo Boże człowiek – korona wszelkiego stworzenia – ma chwalić Boga, czcić Go, i Mu służyć. Jak przypomina św. Ignacy Loyola: „Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego został stworzony”.

Rachunek sumienia

  • Czy pamiętam, by dziękować Bogu za dar życia?
  • Czy chciałbym włączyć się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego?
  • Ile troski poświęcam na rozwój życia fizycznego, a ile duchowego?

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama