Refleksja na dziś

Niedziela 24 marca 2019

Czytania » Powrócić do Pana

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie (por. Mt 4, 17).

Słowo Boże wzywa do nawrócenia w mocnych słowach: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. Nawrócenie jest więc konieczne, by żyć a nie jedynie wegetować. A jaka może być odpowiedź na to Jezusowe wezwanie? O. Raniero Cantalamessa wskazuje, że czasy, w których żyjemy, przeżywają kryzys życia duchowego. A „zamienniki” (namiastki), w postaci psychologii i psychoanalizy, skupiają się na podświadomości, a pomijają relację z Bogiem. A ta relacja stanowi sedno, centrum, jest po prostu najważniejsza.

Powrót do Pana, który jest „łaskawy i pełen miłosierdzia”, wiąże się z posłuszeństwem wiary i przemianą serca, za którą powinna podążać przemiana czynów. Ten duchowy zwrot do zakłada poszukiwanie ciszy, która staje się „mową Boga” pośród „orgii hałasu” i „wyścigu szczurów”. Już dziś prośmy Króla Miłosierdzia o pokorne serce, pozbawione zupełnie światowych pragnień i pozbywające się tego wszystkiego, co próbuje w naszym życiu zajmować pierwsze miejsce przynależne Bogu. 

Rachunek sumienia

  • Co zagłusza moje słuchanie Boga?
  • Jak często w czasie Wielkiego Postu sięgam po słowo Boże?
  • W jaki sposób realizuję swoje postanowienie wielkopostne?
MusicInPlus To nie moja moc! Nie moje starania! To łaska Twa!

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama