Refleksja na dziś

Środa 16 marca 2011

Czytania » Znak niepotrzebny

Jesteście ludźmi przewrotnymi. Żądacie znaku, ale żadnego, prócz znaku Jonasza, nie otrzymacie. Tak Jezus mówi o tych, wśród których działał. I ze wszech miar miał rację. Jezus uczynił wiele znaków. Gdy wypędzał złe duchy, zdaniem sporej części tych, którzy o tym słyszeli, robił to mocą Belzebuba. Gdy uzdrawiał, mieli pretensje, że robił to w szabat. Gdy nauczał odwołując się do pierwotnego Bożego zamysłu, zasłaniali się swoją tradycją, która w oczywisty sposób wypaczała dobre Boże prawo. Zawsze było nie tak, zawsze za mało, zawsze żądali znaku bardziej oczywistego. Bo nie chcieli uwierzyć. W końcu nie przekonał ich nawet ów znak Jonasza – cud zmartwychwstania.

Ja wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Ale chyba ciągle nie wierzę Jemu; nie wierzę w Niego. Moja wiara jest czysto intelektualna, a często nie idą za nią codzienne wybory. Jakiego znaku jeszcze mi trzeba?

Pytania do rachunku sumienia

  1. Czy znam wymagania, jakie stawia Ewangelia?
  2. Co stoi na przeszkodzie, bym wcielał jej wymagania w życie?
  3. Co, wśród pouczeń rad Jezusa, sprawia mi największą trudność w realizacji? Dlaczego?

Drogowskazy Jana Pawła II

Odkupienie świata – owa wstrząsająca tajemnica miłości, w której niejako na nowo „powtarza się’ tajemnica stworzenia – jest w swoim najgłębszym rdzeniu „usprawiedliwieniem” człowieka w jednym ludzkim Sercu: w Sercu Jednorodzonego Syna, ażeby mogło ono stawać się sprawiedliwością serc tylu ludzi, w tym Przedwiecznym Jednorodzonym Synu  przybranych odwiecznie za synów i wezwanych do Łaski, wezwanych do Miłości. (Redemptor Hominis, 9)

Przeczytaj komentarze | 5 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

0 Janusz_M 24.03.2011 19:04
Zastosuj trzecią zasadę dynamiki Newtona
(w skrócie) "Akcja równa się reakcji", a odczujesz działanie.

Bardziej przystępnie, to rzecz polega na zgłębianiu Słowa Bożego, które jest samym Bogiem, a owoców zakosztujesz we właściwym czasie.

Trzymaj się, Saper
2 saper 16.03.2011 17:50
tak, ja wiem, ja wierzę że Jezus jest, ale nie wierzę że może i działa w moim zyciu, Panie daj mi łaske bym widział że Ty działasz.
11 Janusz_M 16.03.2011 12:16
"Stwórz, o Boże we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha swego"

Krótkie zawołanie, zawarte w słowach dzisiejszego Psalmu są wyrazem pragnienia jedności z Bogiem.

Papież Jan Paweł II (o ile dobrze sobie przypominam)w jednym ze swoich nauczań powiedział coś takiego: - W czasach współczesnych nasze życie i postępowanie toczy się obok Chrystusa, a nie z Chrystusem i w Chrystusie. Przeszywa nas pustka. Przyznajemy, że Bóg jest Wielki, ale niestety w naszym życiu nie obecny.

Na co zatem czekamy, aż zapuka do naszych drzwi i przypomni o Swoim istnieniu?

Warto i należy poszukiwać Go codziennie. On się nie ukrywa. On pragnie naszej bliskości na co dzień.

Boże, nie nie pozwól zapomnieć o Sobie!
13 IdaM 16.03.2011 10:31
Zazdroszczę królowi jego postawy:" Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele." Jak zupełnie inaczej wygląda to u mnie. Jak często mam problem aby wstać ze swojego tronu, bo mi się nie chce, bo jestem zmęczona, bo może jutro...a przecież słyszę, wiem.

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama