Refleksja na dziś

Sobota 26 marca 2011

Czytania » Powroty

Cały wielki post jest jednym potężnym wołaniem, by wrócić do Boga, na nowo podjąć odpowiedzialność, postąpić zgodnie z tym, do czego zostaliśmy powołani. Boże wybranie jest na zawsze, nieodwołalne – każdy z nas jest wezwany, by mu sprostać – odrzucić grzech, wszystko to, co się Bogu sprzeciwia, od Niego oddala, niszczy w nas Jego podobieństwo.

Syn marnotrawny chciał tego, co mu się należy – wolności i szczęścia. Ale w oddaleniu od Ojca stały się one swoim przeciwieństwem: to, co miało zapewnić pomyślność, doprowadziło do zagłady. Ta przypowieść jest w jakiś sposób obrazem naszego własnego życia – tego, jak marnotrawimy daną nam przez Boga łaskę, jak nasze pragnienia obracają się przeciwko nam. Bóg daje nam szansę powrotu, jak woła prorok: „zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy”. To nie jest tylko symbol, retoryczna figura. Bo otrzymamy naprawdę to, co nam się jako dziedzicom Boga należy: ucztę w niebie.

 

Pytania do rachunku sumienia:

  1. Na co jestem gotowa, by zbliżyć się do Boga? Jak daleko jestem w stanie się posunąć?
  2. Czy grzech skłania mnie do szukania przebaczenia, wołania o miłosierdzie?

 

Drogowskazy Jana Pawła II:

Maryja pozostaje wobec Boga, a także wobec całej ludzkości jakby niezmiennym i nienaruszonym znakiem tego Bożego wybrania, o jakim mówi List Pawłowy: „w Chrystusie (...) wybrał nas przed założeniem świata (...) i przeznaczył dla siebie jako przybranych synów” (Ef 1, 4. S). Wybranie to jest potężniejsze od wszelkich doświadczeń zła i grzechu, od całej owej „nieprzyjaźni”, jaką naznaczone są ziemskie dzieje człowieka. Maryja pozostaje w tych dziejach znakiem niezawodnej nadziei. (Redemptoris Mater 11)

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka


 

Sobota, 2. tydzień Wielkiego Postu

Przeczytaj komentarze | 3 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

3 Janusz_M 26.03.2011 20:27
Bez Boga jesteśmy niczym. (nie przejęzyczyłem się, niczym).

Wartość nasza jest wprost proporcjonalna do naszej woli i pozytywnych efektów wypełniania Bożego Prawa (prawa przyrodzonego).

Jeśli zgodnie z Bożym Prawem zaczniemy postępować, jeśli nie odstąpimy od Ewangelii (bądź też przyjmiemy Ją, jako busolę wskazującą właściwy kierunek), zbliżającej nas do Chrystusa, staniemy się Kimś.

To właśnie Bóg mocą Ducha Świętego zanurza nas w Chrystusie, który pragnie naszego szczęścia. Szczęścia wiecznego.

Szczęścia wiecznego, bowiem z relatywnego punktu widzenia, ziemskie życie jest tylko mgnieniem, nie mniej decydującym o życiu wiecznym.
3 I-NKA 26.03.2011 19:43

 

 

Wielki post jest wołaniem do mnie - wołaniem Boga do mnie, która marnotrawię tak wiele ze swojego życia z dala od Niego.

Ale ten czas jest też moim wielkim wołaniem do Ojca o łaskę powrotu, o pomoc w kolejnych powrotach z daleka...

Wielki post jest czasem silniej odczuwanej tęsknoty, aby On pochylił się, wziął w ramoina i wyprawił dla mnie ucztę...

4 Estera 26.03.2011 10:54
«Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.

Dzisiaj dostrzegam w słowie Bożym jak żyjąc, doświadczamy różnych sytuacji.

Na danym nam przykładzie: od euforii,że otrzymaliśmy majątek, który zabezpiecza nasz byt. A jednak "nie zabezpieczył"

Potem sponiewieranie swojej godności przez złe wybory.

Refleksja i tęsknota za dobrem utraconym.

W końcu odwaga, by powrócić do tego co ujrzeliśmy już z innej pozycji: "Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał."

Nawrócenie to zmaganie się z codziennym wyborem tego, co jeszcze lepsze dla mnie.

Tak poza rywalizacją, zazdrością, brakiem miłości.
Czy człowiek błądzący nie jest w swym utrapieniu wyzwaniem do wzrostu w miłości dla swojego otoczenia, czy tych , których napotyka na swej drodze?

Boże napełnij nas wiarą i prowadź do lepszego widzenia tego, co czasem po ludzku nie do wytrzymania.


wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama