Refleksja na dziś

Czwartek 12 grudnia 2013

Czytania » Jego droga

Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela. Iz 41,14

Bóg przez proroków zapewniał Izraelitów, że otacza ich swoją opieką. Mimo, że był to czas ciemności i grzechu, nie pozostawiał ich samymi. Izajasz mówi o odkupicielu. Jedno ze znaczeń tego słowa określa kogoś, kto wykupuje z niewoli swego krewnego sprzedanego za długi. Mesjasz, na którego czekano, wykupił nas od śmierci wiecznej, która była konsekwencją grzechu – ‘długu’ zaciągniętego u Boga. Jezus spłacił ten dług na krzyżu. Sami nie byliśmy w stanie się wykupić. Gdyby Jezus nie przyszedł na ziemię i nie uwolnił nas od grzechu, czekałaby nas wieczność bez Boga.

On do każdego z nas w chwili chrztu zwrócił się z ofertą zbawienia. Do niczego nie zmusza, to ode mnie zależy, czy skorzystam z niej, czy też ją zaprzepaszczę, odrzucę. On otworzył drogę, która przez grzech pierwszych rodziców została zamknięta. Jest stale przy mnie i pomaga mi.  Nie zrobi jednak nic wbrew mojej woli. Czy naprawdę każdego dnia wybieram Jego drogę?

 

Św. Jan od Krzyża: Droga do Boga nie polega na mnogości rozważań, ani na różnych ćwiczeniach czy upodobaniach (…) Droga zaś zjednoczenia opiera się na jednej niezbędnej rzeczy, to jest umiejętności prawdziwego zaparcia się siebie, tak co do zmysłów jak i co do ducha, na cierpieniu dla Chrystusa i unicestwieniu się we wszystkim (Droga II, 7, 8).

 

Rachunek sumienia:

Czy dziękuję Bogu za dar odkupienia, za chrzest i za to, że jestem Jego dzieckiem? Jak korzystam z sakramentów pokuty i Eucharystii?

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama