Refleksja na dziś

Niedziela 16 lutego 2014

Czytania » Wybór należy do ciebie

„Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane” (Syr 15,17).

Wolność daje możliwość i stwarza okazję dokonywania wyborów. Za tym jednak stoi odpowiedzialność. Jeśli w swoich wyborach nie uwzględniam odpowiedzialności, łatwo jest, podobnie jak czynili to ludzie religijnie obojętni religijnie i źli, całe zło świata przypisać Bogu i na Niego zrzucić odpowiedzialność za wszystkie klęski oraz nieszczęścia wokół nas.

Choć skłonność ludzkiej natury, dotkniętej grzechem pierworodnym, zmierza ku temu, co łatwiejsze, to jednak pozostaje jasny drogowskaz, którym jest niezmienne prawo Boże wyrażone w Dekalogu, a rozszerzone przez Jezusa z Nazaretu w Kazaniu na Górze. To ono pomaga mi dokonywać właściwych wyborów i brać odpowiedzialność za myśli, słowa i uczynki.

Bóg nie jest sprawcą ludzkiego grzechu, „Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć”. Ale za każdy wybór dobra i zła sam odpowiadam przed wszechwiedzącym Bogiem. Warto więc wsłuchiwać się nieustannie w natchnienia Ducha Świętego, który „przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego”.

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


 

Niedziela 6. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama