Refleksja na dziś

Wtorek 18 marca 2014

Czytania » Patrzeć w prawdzie

Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Iz 1

Dobrze wykształceni faryzeusze świetnie znali Prawo, wiedzieli, jak je wypełniać. Potrafili także umiejętnie je ominąć, jednocześnie zobowiązując innych do jego przestrzegania. Przekonani o swojej doskonałości, a nade wszystko bliskości z Bogiem, czuli się lepsi od innych ludzi. Gardzili nimi i nakładali na nich dodatkowe obowiązki. Lubili afiszować się swoją religijnością, co Jezus im wyrzuca.

Także i mnie zdarza poczuć się lepszą od innych, zrobić coś tylko po to, by być zauważoną. Ubolewać, gdy się mnie pomija i nie docenia. A przecież o mojej wartości nie świadczy wyłącznie to, co zewnętrzne. Nie wszystko da się zobaczyć. Bliskość z Bogiem, nastawienie na innych, motywacje, wdzięczność, umartwienie, dobre myśli, czasem są znane tylko Bogu. Dobrze, gdy zacznę dostrzegać prawdziwe swoje motywacje, przyznawać się do prawdy o sobie. Oddawać Bogu chwile, gdy czuję się zignorowana i niezauważona. Milczeć  przy braku wdzięczności. Służyć w duchu uniżenia i pokory.

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

Piotr Kosiarski 2011 03 27 Taizé Eucharist, O Jezu cichy i pokorny

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama