Refleksja na dziś

Środa 26 października 2016

Czytania » Wejście do królestwa

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi (Łk 13, 24a).

Jezus kieruje w Ewangelii wezwanie: walczcie, podejmijcie zmaganie, by wejść przez ciasne drzwi. Chodzi o „ciasną bramę”, jaką jest dla nas rodzinna wspólnota z Bogiem. To pragnienie nie może zostać zrealizowane bez wewnętrznej walki z samym sobą, z przekreśleniem własnej woli na rzecz realizacji woli Bożej. A cel do osiągnięcia jest ważny: życie wieczne.

Ciasnota myśli, pragnień, uczuć to zadanie, by nieustannie zbliżać się do Boga. Oddawać Mu siebie, składać w Jego ręce los swój i tych, którzy razem ze mną tworzą Boża rodzinę, Kościół, odkupiony drogocenną Krwią Bożego Baranka. W logice królestwa nie wszystko, co przestronne jest korzystne. Nieraz chwilowa niewygoda może pomóc więcej niż pasmo tryumfu czy sukcesów. Pod warunkiem zdania się na Tego, który jest Panem rzeczy niemożliwych.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

exodus15band Nasz Bóg - exodus 15

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama