Refleksja na dziś

Sobota 22 kwietnia 2017

Czytania » Zaufanie

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Mk 16

Mimo, iż Jezus zapowiadał swoje zmartwychwstanie, dla Apostołów ten fakt był trudny do przyjęcia. Nie od razu uwierzyli Marii Magdalenie i uczniom – świadkom spotkań ze Zmartwychwstałym. Kiedy w końcu im ukazał się, wyrzucał im upór i brak wiary. Podczas tego samego spotkania, gdy Jezus mógł czuć się zawiedziony brakiem wiary swoich uczniów, On obdarza ich ogromnym zaufaniem. Nie rezygnuje z nich, a wręcz przeciwnie, daje im polecenie, by zanieśli wszelkiemu stworzeniu Dobrą Nowinę o zbawieniu, o zmartwychwstaniu. Apostołowie wypełnili to polecenie. Zaufanie, jakim obdarzył ich Jezus, stało się iskrą do odważnego dawania świadectwa, choć nie byli wolni od słabości.

Jezus i mnie darzy ogromnym zaufaniem. Nie rezygnuje ze mnie, choć tak często Go zawodzę. On jednak ciągle na nowo daje mi szansę. Odpuszcza mi grzechy, umacnia swoim Ciałem i Krwią. Uwierzyć w Jego zmartwychwstanie to żyć nadzieją na swoje własne zmartwychwstanie, to przylgnąć do Jezusa i odważnie przyznawać się do Niego i wyznawać wiarę w środowisku, w którym żyję, pracuję. Jak odpowiadam Mu na to zaufanie?

 

Moje filmy Nasza Rodzina Poszerzona i chór Talis Cantus - Idźcie na cały świat

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama