Refleksja na dziś

Środa 16 lipca 2014

Czytania » Tylko dla wybranych

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom (por. Mt 11,25).

Czy dla naiwnych Bóg przygotował największe rzeczy? Otóż nie. Dla ludzi szczerych, prostolinijnych, prawdomównych, serdecznych i życzliwych – ze względu na ich łagodność i pokorę. Tajemnice Pana trafiają w serce przejrzyste, bo jest ono napełnione łaską – w ten sposób może odpowiedzieć miłością na Miłość.

W pojmowaniu tajemnic królestwa pomocą – a niekiedy również przeszkodą –  może być rozum. Z pewnością jednak bardziej przydatna okaże się proste i naturalne zaufanie wobec Pana, które rodzi się z życia modlitwy, w przestrzeni intymnego obcowania z Panem nieba i ziemi. Jak uczy św. Bonawentura, „Niekiedy nawet w czasie jednej godziny zyskuje się więcej aniżeli wart cały świat, ponieważ dzięki pobożnej modlitwie, choćby nie było jej dużo, człowiek zdobywa królestwo niebieskie”.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


margaretka248 Ogłaszamy Królestwo Boże w nas - Koncert M4

Środa 15. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama