Refleksja na dziś

Środa 7 grudnia 2016

Czytania » On daje

We współczesnych czasach wielu ludzi choruje na depresję. Nie mają siły do życia.

Być może jest to także efekt tego, że ludzie coraz częściej ufają w swoje siły, w swoje możliwości. Bardziej wierzą w to, że bardziej wytężona praca, kolejne dyplomy, lepsze znajomości, nieustanna analiza danych pozwolą im osiągnąć lepsze efekty w postaci lepszej pracy, większej ilości pieniędzy itd. itp. Źródła powodzenia szukają w sobie.

A ponieważ człowiek nie jest bytem nieskończonym, nie może być sam dla siebie źródłem mocy i siły. Stąd po pewnym czasie pojawia się całkowita niemoc i poczucie bezsensu działania.

Tymczasem Bóg poprzez usta proroka Izajasza mówi wyraźnie: „On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego”. Tylko ci, którzy Mu zaufają, „odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą”.

To zupełnie nowa jakość życia. Nie tylko odzyskanie sił, ale szybowanie bez zmęczenia i bez znużenia – jak orły. Czy sama z siebie mogę dać sobie skrzydła?

Modlimy się Psalmami ufności

Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?
Gdy na mnie nastają złośliwi,
by zjeść moje ciało,
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,
chwieją się i padają.
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,
nawet wtedy będę pełen ufności.
O jedno proszę Pana,
tego poszukuję:
bym w domu Pańskim przebywał
po wszystkie dni mego życia,
abym zażywał łaskawości Pana,
stale się radował Jego świątynią.
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie
w dniu nieszczęścia,
ukryje mnie w głębi swego przybytku,
wydźwignie mnie na skałę.
Już teraz głowa moja się podnosi
nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.
Złożę w Jego przybytku
ofiary radości,
zaśpiewam i zagram Panu.
Usłysz, Panie, głos mój - wołam:
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moją pomocą,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Boże, moje Zbawienie!
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.
Panie, naucz mnie Twojej drogi,
prowadź mnie ścieżką prostą,
ze względu na mych wrogów!
Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie
i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie
w ziemi żyjących.
Ufaj Panu, bądź mężny,
niech się twe serce umocni, ufaj Panu!

(Psalm 27)

Elżbieta Krzewińska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama