Refleksja na dziś

Czwartek 15 grudnia 2016

Czytania » Gotowość do spotkania

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże (Łk 3, 4c. 6).

Adwent to oczekiwanie, które się wypełnia. Nie trwa przecież w nieskończoność. I ciągle jak echo brzmi w nim janowe wezwanie, że zbliża się Jezus, że wypełniają się proroctwa. To nie są bajki z tysiąca i jednej nocy, ale słowa samego Boga.

Przygotowanie, żeby było owocne, musi mieć swój cel i sens. Jan wskazuje bardzo precyzyjnie: przyjście Mesjasza jest związane ze światłem zbawienia, z wyzwoleniem z ciemności i mroków grzechu. Jak się do tego przygotować? Ożywić swoją wiarę, otworzyć drzwi serca, wyrzucić ze swojego wnętrza niepotrzebne i szkodliwe przyzwyczajenia. Dostrzec przez pryzmat miłosierdzia drugiego człowieka.

frgiovanni Mocni w Duchu - Medytacja - Panie jedyne natchnienie.

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama