Refleksja na dziś

Wtorek 6 grudnia 2016

Czytania » Blisko jest

Jezus ukazuje dzisiaj Boga jako Pasterza zatroskanego i do głębi zaniepokojonego losem zagubionej owcy. Ojca, dla którego nie liczy się masa, ale każdy, nawet najmniej znaczący człowiek. Dla niego podejmuje wszelki trud, byle tylko go znaleźć. A gdy znajdzie, to zamiast pretensji i wyrzutów, jest ulga i przeogromna radość.

Ale prorok Izajasz wskazuje na jeszcze jeden rys tej Bożej miłości do człowieka. Jest to miłość mądra i wymagająca, nie wahająca się przed karą i zadaniem grzesznikowi pokuty.

Bóg wie, że bez stawiania wymagań, bez pozwolenia, by człowiek ponosił bolesne konsekwencje swoich złych czynów i słów, nie wzrośnie w ludzkiej duszy dobro. Wzrastałoby tylko zło. Tak się dzieje zawsze, gdy zamiast mądrej miłości i troski wobec bliźniego jest tylko pobłażliwość.

Bóg nie pozwala sobie na pobłażliwość, bo zna całą prawdę o złu i chce przed nim uchronić każdego człowieka. A my tę prawdę poznamy, gdy Pan przyjdzie. Jakaż wtedy będzie w naszym sercu wdzięczność, że nas od takiego zła wybawił!

Modlimy się Psalmami ufności

Dusza moja spoczywa tylko w Bogu,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
On jedynie skałą i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Dokądże będziecie napadać na człowieka
i wszyscy go przewracać
jak ścianę pochyloną,
jak mur, co się wali?
Oni tylko knują podstępy
i lubią zwodzić;
kłamliwymi ustami swymi błogosławią,
a przeklinają w sercu.
Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On jedynie skałą i zbawieniem moim,
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie:
Bóg jest dla nas ucieczką!
Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie,
synowie mężów - kłamliwi;
na wadze w górę się wznoszą:
wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.
Nie pokładajcie ufności w przemocy
ani się łudźcie na próżno rabunkiem;
do bogactw, choćby rosły,
serc nie przywiązujcie.
Bóg raz powiedział,
dwa razy to słyszałem:
Bóg jest potężny.
I Ty, Panie, jesteś łaskawy,
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.

(Psalm 62)

Elżbieta Krzewińska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama