Refleksja na dziś

Środa 13 stycznia 2021

Czytania » Jest ze mną

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Hbr 2

Jezus upodobnił się do nas, bo chciał być blisko nas, okazał swoją solidarność z człowiekiem również poprzez swoje cierpienie. Jego męka i śmierć przyniosły nam odkupienie. Bóg dopuszcza cierpienia i choć często wówczas wydaje się nam, że nas opuścił, a On zawsze jest z nami.

Cierpienie może być konsekwencją mojego zła, czasem zła innych ludzi. Może też być już moim czyśćcem tu na ziemi. Nie zawsze wiadomo, jaka jest jego przyczyna, ale pewnym jest, że Bóg przez nie czegoś mnie uczy, bo stale walczy o mnie. Cierpienie  może oczyszczać z egoizmu i pychy Trudności mogą pokazać mi moje słabości i obnażać z iluzji dobrego mniemania o sobie. On zawsze chce mojego dobra, choć tak trudno w to uwierzyć w takich chwilach. Pragnie, bym Mu ufała.

Aleksandra Kozak

Reklama

Reklama