Refleksja na dziś

Czwartek 29 stycznia 2015

Czytania » Przeniknięci Światłem

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105).

Od chrztu jesteśmy przeniknięci Światłem, przebóstwieni. Zamieszkanie w naszym sercu Trójcy Świętej sprawia, że możemy promieniować Jej blaskiem.

Dzięki obecności Światła możemy widzieć i odróżniać kształty i barwy rzeczy doczesnych oraz dostrzegać rzeczywistość Nieba. Słowo Pana pozwala nam poszukiwać Bożego Oblicza, zarówno w obliczu Syna, jak i w Jego obliczu cierpiącym czy Zmartwychwstałego.

Jeśli przyjmę z wiarą Boża mowę, zdobędę siłę do wypełniania codziennych obowiązków i wzrastania w świętości, czyli w naśladowaniu Jezusa. Wtedy pozwolę Mu przejąć ster mojego życia.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


Kalaruch W Tobie jest Światło

Czwartek 3. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama