Refleksja na dziś

Sobota 31 stycznia 2015

Czytania » W świecie wiary

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1).

Autor Listu do Hebrajczyków wprowadza nas w bogaty świat wiary: definiuje wiarę, pokazuje jej znaczenie w oczach Boga oraz ukazuje jej znaczenie na przykładzie historii patriarchów: Abrahama, Izaaka i Jakuba, których wiara poddawana byłą próbie, jak i adresatów Listu.  Warto dostrzec w wierze zarówno nadzieję, jak i przekonanie o tym, co niewidzialne. Wierzyć oznacza trzymać się Tego, który jest niewidzialny, tak jakby się Go widziało. I poszukiwać Go całym sercem.

O ile dla człowieka w patrzeniu na innych liczy się wygląd, pochodzenie, stan posiadania, o tyle o formacie człowieka w oczach Bożych decyduje jego wiara. To ona sprawia, że człowiek uzyskuje tytuł do nagrody za poszukiwanie Boga, sprowadza błogosławieństwo na realizujących konkretne uczynki, jak św. Jan Bosko (1815-1888), patron dzisiejszego dnia, który zaopiekował się i wychował wielką rzeszę dzieci i młodzieży z Turynu i okolic. A co najważniejsze, wiara sprawia, że Bóg nie wstydzi się przyznać do tego, kto wierzy.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


authorpeaces Mocni w Duchu - Wierzę

Sobota 3. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama