Refleksja na dziś

Środa 28 stycznia 2015

Czytania » Otwarci na Słowo

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki”.

Siewca przyszedł do naszego życia, do naszej codzienności, by zasiewać ziarno życia Bożego. Często jednak zamykam się w swoim egoizmie, staję się nieurodzajną glebą i moje serce obojętnieje. „Kiedy człowiek ogranicza się do myślenia wyłącznie o sprawach materialnych i doświadczalnych, zamykając się na wielkie pytania dotyczące życia, samego siebie i Boga, ulega zubożeniu” (Benedykt XVI).

Przykładem człowieka otwartego na zasiew słowa jest dzisiejszy patron, św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), dominikanin i wielki doktor Kościoła, obok św. Augustyna najwybitniejszy filozof i teolog chrześcijański. Akwinata stanowi także przykład, jak poznawać Boga rozumem, który oświeca światło wiary. Tym samym uczy, by nie redukować wiary jedynie do poziomu sentymentów i nie tracić przekonania co do możliwości poznania prawdy przez rozum.

Nie pozwólmy, aby życiodajne słowa Boga zostały zagłuszone przez troski świata, ułudę bogactw lub inne żądze.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


lednica2000 Siewcy Lednicy - Chcemy spożyć Pismo Święte

Środa 3. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama