Refleksja na dziś

Niedziela 6 sierpnia 2017

Czytania » To jest mój Syn umiłowany!

Przemienienie jest tym momentem, kiedy człowiek może „podejrzeć” miłosną relację Ojca i Syna w Duchu Świętym. Już nie w wizji prorockiej, którą tak trudno przełożyć na ludzki język.

Pan Bóg wie, że człowiek jest ciekawy tego, jak żyją inni, dlatego na mgnienie dopuścił go do tej tajemnicy. Uczniowie widzą Jezusa tak, jak widzi Go Ojciec. Słyszą Ojca tak, jak słyszał Go Jezus. Głos Ojca mówi rzecz najważniejszą: że kocha Syna.

Jednocześnie uczniowie otrzymują od Ojca tylko jedno polecenie: mają słuchać tego, co mówi Jezus. A Jezus mówi o Ojcu. „Bo Syn chodzi po świecie jak zakochany trubadur, który dba tylko o jedno: jak wypowiedzieć swoją miłość” (M. Borkowska OSB, Jezus, Syn Ojca).

Bóg chce być poznany i kochany przez swoje stworzenie. Po to jesteśmy. Taki jest prawdziwy sens i cel naszego życia: miłować Boga ze wszystkich sił, z całego swego serca, całej duszy swojej.

Dopiero realizując to zadanie dzień po dniu, krok po kroku, człowiek może stawać się coraz bardziej szczęśliwy i pełen pokoju. Coraz bardziej wolny. Może stawać się coraz bardziej człowiekiem.

„Oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, pełnić wolę Twoją, Boże, jest dla mnie radością” (Hbr 10,7 wg Ps 40,8-9).

Elżbieta Krzewińska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg