Refleksja na dziś

Niedziela 20 sierpnia 2017

Czytania » Znak i narzędzie

Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

Prorok Izajasz o zbawieniu cudzoziemców, którzy przyłączyli się do Pana. Tak, zbawienie nie było przewidziane tylko dla jednego narodu. Naród wybrany był jego - tylko i aż - narzędziem. Ekskluzywizm, wybranie rozumiane jako poczucie własnej wyższości? Chełpienie się własnym wybraniem, jakby było ono owocem zasług? To zupełnie nie tak.

Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego - przypomniał Sobór Watykański II. A ponieważ komunia między ludźmi opiera się na zjednoczeniu z Bogiem jest także znakiem i narzędziem jedności rodzaju ludzkiego. Nie jesteśmy po to, by innym zagradzać drogę do zbawienia, ale by im je nieść.

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz - mówi Jezus. Bożej łaski nie zabraknie dla nikogo, kto Go szuka.

Bóg wszystkim chce okazać swoje miłosierdzie. Na jakiej drodze? Nie musimy tego wiedzieć. Wystarczy, że będziemy dla świata znakiem i narzędziem zbawienia.

Joanna M. Kociszewska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg