Refleksja na dziś

Sobota 19 sierpnia 2017

Czytania » Prostota

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom (por. Mt 11, 25).

Żyją wśród nas ludzie ledwie widoczni, bo ukryci w tłumie. Ale czujny wzrok Jezus potrafi ich obecność nie tylko dostrzec, ale również docenić. Syn Boży sam dziękuje Ojcu, że tajemnice królestwa objawia nie mądrym i roztropnym, ale właśnie tym prostym, małym i zwykłym.

Ci niewiele znaczący w oczach ogółu są cenni w oczach Boga. Powód? Cała swoją nadzieję złożyli w Nim i z otwartym sercem przyjmują objawienie, jakie przynosi Jezus. Dlatego wielkim jest tylko ten, któremu udziela się Bóg, przychodząc do Niego w Jezusie. I kto przyjmuje Go czystym i ufnym sercem, z uległością dziecka.

frgiovanni Mocni w Duchu - Jestem dzieckiem Boga.

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg