Refleksja na dziś

Piątek 18 sierpnia 2017

Czytania » Wolni w Bogu

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Bóg okazał swoją miłość w konkretnych wydarzeniach z dziejów narodu wybranego, jak przejście przez Morze Czerwone, wędrówka przez pustynię i upragnione wejście do ziemi obiecanej. Te momenty Bożej interwencji symbolizują duchową drogę człowieka, który kroczy drogą ku wolności w Bogu. Taki jest los uczniów Pana.

Nasza wolność to dzieło Bożego miłosierdzia, które trwa na wieki i jest obecne każdego dnia. „Jego łaska” to darmowy i niezasłużony dar, który możemy dostrzec dzięki czujności serca. Łaskę tę otrzymujemy jednak na miarę naszego otwarcia. Tyle i aż tyle. Warto więc prosić Pana, aby pamięć o złu, które było powodem naszego cierpienia, nie była silniejsza od pamięci o dobru, którego doznaliśmy wczoraj i doświadczamy dziś.

Łukasz Duda Paweł Bębenek & Przyjaciele - Niechaj Cię Panie wielbią

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg